h a y y a d n e t w o r k
hayyadnetwork.com-admin
0 comments 29 May 2024

Insurans Motosikal

Insurans Motosikal

Insurans motosikal di Malaysia pada dasarnya menawarkan perlindungan kenderaan yang sama seperti insurans kereta. Namun, ada beberapa perbezaan penting antara insurans motosikal dan insurans kereta:

  1. Premium: Premium insurans motosikal umumnya lebih rendah daripada insurans kereta, kerana motosikal dianggap mempunyai risiko lebih rendah daripada kereta.
  2. Perlindungan Tambahan: Insurans motosikal boleh menawarkan perlindungan tambahan, seperti perlindungan untuk aksesori motosikal, perlindungan untuk kerosakan pada pakaian pelindung motosikal, dan banyak lagi.
  3. Tahap Risiko: Tahap risiko bagi insurans motosikal cenderung lebih tinggi daripada insurans kereta, kerana motosikal sering terlibat dalam kemalangan yang melibatkan kecederaan yang serius atau kematian. Oleh itu, kos tuntutan bagi insurans motosikal cenderung lebih tinggi.
  4. Pilihan Polisi: Insurans motosikal menawarkan pelbagai pilihan polisi, termasuk insurans third-party, comprehensive, dan third-party fire and theft.

Dalam kesimpulan, walaupun insurans motosikal dan insurans kereta menawarkan perlindungan yang serupa, terdapat beberapa perbezaan penting yang perlu diambil kira apabila membeli insurans motosikal di Malaysia.

Perkara Penting Sebelum Membeli Insurans

Sebelum membeli insurans motosikal di Malaysia, ada beberapa perkara penting yang perlu dipertimbangkan:

Jenis Perlindungan:

Pastikan Anda memahami jenis perlindungan yang ditawarkan oleh polisi insurans motosikal yang ingin Anda beli. Ada beberapa jenis perlindungan yang tersedia, termasuk insurans third-party, comprehensive, dan third-party fire and theft. Pilih jenis perlindungan yang sesuai dengan keperluan dan anggaran Anda.

Kos :

Pastikan Anda memahami kos polisi insurans motosikal yang ingin Anda beli. Bandingkan kos antara beberapa penyedia insurans untuk memastikan Anda mendapatkan polisi yang paling berpatutan.

Nilai Tanggungan:

Pastikan Anda memahami jumlah nilai pertanggungan yang ditawarkan oleh polisi insurans motosikal yang ingin Anda beli. Pastikan jumlah pertanggungan mencukupi untuk melindungi kenderaan Anda jika terjadi kerugian atau kehilangan. (Contoh coverage bila berlaku kehilangan, kecurian ataupun kemalangan)

Terma & Syarat

Pastikan Anda membaca dan memahami terma dan syarat polisi insurans motosikal sebelum membelinya. Pastikan Anda memahami apa yang dilindungi dan tidak dilindungi oleh polisi insurans Anda, serta syarat dan ketentuan klaim.

Dengan mempertimbangkan faktor diatas tadi, Anda dapat memilih polisi insurans motosikal yang paling sesuai dengan bajet dan coverage anda pada masa akan datang.

hayyadnetwork.com-admin

previous post next post

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CommentLuv badge
error: Content is protected !!